.: index jakub :.

Od roku 1960 je Jakub súčasťou mesta Banská Bystrica ako jeho mestská časť. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (MsZ BB) č. 359/2002 z 27. augusta 2002 patrí Jakub do 4. volebného obvodu spolu s Rudlovou, Sásovou a Uľankou.

V mestskom zastupiteľstve tento obvod zastupuje 10 poslancov, menovite Ing. Mgr. Jana Brázdilová, Ing. Jana Becková, Pavol Bielik, JUDr. Ľubica Blažejová, JUDr. Ján Hrubala, Richard Lačný, Ing. Milan Lichý, MUDr. Mgr. Tatiana Lisá, Tomáš Novanský a Ing. Miroslav Toman. Zaujímavosťou je, že v minulosti mal Jakub v MsZ BB dvoch vlastných poslancov.

V Jakube sa nachádzajú len rodinné domy a to od starých domčekov zo začiatku minulého storočia, po zrenovované súkromné domy či firemné sídla. Rozlohou malá, no nesporne zaujímavá časť mesta je bohatá na zaujímavosti rôzneho charakteru. Viac informácií najdete v sekcii Cestovný ruch.

V Jakube majú sídlo viaceré spoločnosti zaoberajúce sa napríklad výrobou a predajom bovdenov, predajom gastro techniky, plastového programu pre dom a záhradu, lyžiarskej techniky, službami ako prevíjanie elektromotorov alebo autoservisné služby. Na hlavnom ťahu na Martin nájdete aj autobazár a autosalón. Na vodnom toku Bystrica je vystavaná súkromná vodná elektráreň s troma turbínami, na ktorej má vyrásť penzión.


Polohopis mestskej časti znázorňuje orientačná mapka.


Pohľad na súčastnú mestskú časť Jakub zachytávajú nasledujúce fotografie zhotovené počas paraglajdingového letu, odštartovaného z vrcholu Horného dielu.

zvačšiť zvačšiť
© 2004 - 2009 creoneo, jakub@jakub.sk